raketos kovinė dalis

raketos kovinė dalis
raketos kovinė dalis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketos elementas taikiniui tiesiogiai naikinti. Susideda iš korpuso, kovinio užtaiso, sprogdinimo mechanizmo, saugiklių, susinaikinimo ir kt. sistemų. Raketos kovinė dalis gali turėti branduolinį užtaisą (branduolinė kovinė dalis), cheminį užtaisą (cheminė kovinė dalis), biologinį užtaisą (biologinė kovinė dalis) arba būti užtaisyta įprastinėmis sprogstamosiomis arba padegamosiomis medžiagomis (ardomoji, skeveldrinė, kumuliacinė, kasetinė, padegamoji ir kt. kovinė dalis). Dažniausiai raketos kovinė dalis įtaisoma raketos galvutėje, kuri tada vadinama raketos kovine galvute. Raketos kovinė dalis būna atsiskiriančioji ir neatsiskiriančioji nuo raketos korpuso. Atsiskiriančiojoje raketos kovinėje dalyje gali būti viena, kelios arba keliolika valdomųjų kovinių dalių. atitikmenys: angl. missile warhead rus. боевая часть ракеты

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • raketos kovinė dalis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Raketos elementas taikiniui tiesiogiai naikinti. Susideda iš korpuso, kovinio užtaiso, sprogdinimo mechanizmo, saugiklių, susinaikinimo ir kt. sistemų. Raketos kovinė dalis gali turėti… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • raketos galvutė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priešakinė raketos dalis, kurioje įtaisoma raketos kovinė dalis. Ppr. raketos galvutė su įtaisyta kovine dalimi vadinama raketos kovine galvute. Raketos galvutė gali turėti vieną arba kelis (keliolika) kovinius …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketos galvutė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Priešakinė raketos dalis, kurioje įtaisoma raketos kovinė dalis. Paprastai raketos galvutė su įtaisyta kovine dalimi vadinama raketos kovine galvute. Raketos galvutė gali turėti vieną… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • raketos naudingojo krūvio masė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Naudingojo krūvio, kuriam sukonstruota raketa, masė. Naudinguoju krūviu gali būti kovinė dalis (kovinėse raketose), dirbtinis Žemės palydovas, erdvėlaivis, kabina su keleiviais ir kt. atitikmenys: angl. payload …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketos pakopa — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Daugiapakopės raketos dalis, užtikrinanti jos skriejimą tam tikrame aktyviojo trajektorijos ruožo etape. Raketos pakopą sudaro raketinis variklis, talpykla su raketinio kuro atsargomis, kuro tiekimo sistema,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • raketos pakopa — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Daugiapakopės raketos dalis, užtikrinanti jos skriejimą tam tikrame aktyviojo trajektorijos ruožo etape. Raketos pakopą sudaro raketinis variklis, talpykla su raketinio kuro atsargomis …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • kovinė galvutė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Raketos, sviedinio, torpedos ar kito šaudmens dalis, turinti branduolinę ar termobranduolinę sistemą, sprogstamąją sistemą, nuodingųjų, biologinių ar inertinių medžiagų, kuriomis daroma …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • kovinė galvutė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketos, sviedinio, torpedos ar kt. šaudmens dalis, turinti branduolinę ar termobranduolinę sistemą, sprogstamąją sistemą, nuodingųjų, biologinių ar inertinių medžiagų, kuriomis daroma žala, užtaisą.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • kovinė galvutė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ta raketos, sviedinio, torpedos ar kito šaudmens dalis, kuri turi branduolinį ar termobranduolinį užtaisą, ardomųjų, nuodingųjų ar biologinių medžiagų arba inertinės medžiagos. atitikmenys: angl. warhead pranc …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • cheminė kovinė galvutė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmens kovinė galvutė (kovinė dalis) su cheminiu užtaisu. Paprastai raketos cheminė kovinė galvutė yra kasetinė, ją sudaro korpusas, sprogdiklis ir įtaisas, užtikrinantis korpuso… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”